Wybitni absolwenci

lis
04

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

– specjalista epizootiologii ze szczególnym uwzględnieniem chorób świń, autor licznych publikacji o tej tematyce; kierownik Zakładu Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

prof. dr hab. Marek Piechota

– literaturoznawca, mickiewiczolog, wieloletni kierownik Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

prof. dr hab. Mariusz Pietruszka

– biofizyk, pracownik naukowy Katedry Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego; autor ponad pięćdziesięciu prac indeksowanych na liście filadelfijskiej (ogłaszanych m.in. w „European Physical Journal”, „Journal of Theoretical Biology”, „Neuroquantology”, „Journal of Photochemistry and Photobiology”, „General Physiology and Biophysics”); kierownik projektów badawczych PAN, Komitetu Badań Naukowych i Uniwersytetu w Amsterdamie; autor artykułów popularyzujących problematykę systemów operacyjnych oraz grafiki komputerowej;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

abp prof. dr hab. Bolesław Pylak (1921-2019)

W czasie okupacji był żołnierzem Batalionów Chłopskich (pseudonim „Kalina”), w 1943 roku uzyskał konspiracyjną maturę; profesor nauk teologicznych,

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

Christian Skrzyposzek (1943-1999)

– powieściopisarz, dramatopisarz, eseista; po problemach z peerelowską cenzurą w 1969 roku wyjechał do RFN;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010)

– profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prawa kanonicznego;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

– prawnik, nauczyciel akademicki; autor i współautor podstawowych dla zagadnień prawa gospodarczego podręczników i monografii (m.in. „Prawo gospodarcze publiczne”, „Przedsiębiorstwo publiczne. Problemy prawne”, „Prawo administracyjne. Część materialna”)

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
03

prof. dr hab. Zbigniew Szybiński

– specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej; pełnił m.in. funkcję kierownika Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, dyrektora Instytutu Medycyny Wewnętrznej Akademii Medycznej w Krakowie oraz kierownika Ośrodka Współpracującego z WHO przy Klinice Endokrynologii w Krakowie;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL