prof. dr hab. Marek Piechota

prof. dr hab. Marek Piechota

– literaturoznawca, mickiewiczolog, wieloletni kierownik Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; zajmuje się badaniem twórczości epoki romantyzmu i oświecenia, autor kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce (m.in. „>>Pan Tadeusz<< i >>Król-Duch<< – dwie koncepcje romantycznej epopei”, „Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o >>Panu Tadeuszu<<”, „>>Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem<<. Studia i szkice o twórczości Słowackiego”, „Słownik Mickiewiczowski”, „Poliglotyzm wielkich romantyków polskich. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński”); autor licznych tekstów piosenek do kabaretu Olgi Lipińskiej.