prof. dr hab. Mariusz Pietruszka

prof. dr hab. Mariusz Pietruszka

– biofizyk, pracownik naukowy Katedry Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego; autor ponad pięćdziesięciu prac indeksowanych na liście filadelfijskiej (ogłaszanych m.in. w „European Physical Journal”, „Journal of Theoretical Biology”, „Neuroquantology”, „Journal of Photochemistry and Photobiology”, „General Physiology and Biophysics”); kierownik projektów badawczych PAN, Komitetu Badań Naukowych i Uniwersytetu w Amsterdamie; autor artykułów popularyzujących problematykę systemów operacyjnych oraz grafiki komputerowej;