abp prof. dr hab. Bolesław Pylak (1921-2019)

abp prof. dr hab. Bolesław Pylak (1921-2019)

W czasie okupacji był żołnierzem Batalionów Chłopskich (pseudonim „Kalina”), w 1943 roku uzyskał konspiracyjną maturę; profesor nauk teologicznych, biskup pomocniczy lubelski w latach 1966–1975, biskup diecezjalny lubelski w latach 1975–1997 (od 1992 arcybiskup metropolita lubelski), jako biskup diecezjalny sprawował urząd wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; w Episkopacie Polski był członkiem Rady Głównej, należał także do Rady Naukowej, Komisji ds. KUL i Komisji Maryjnej.