Ogłoszenia – wiadomości

wrz
01

Rozpoczynamy rok szkolny – informacje o szczepieniach, procedury sanitarne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły wprowadzamy od 1 września 2021 r. procedury organizacji pracy liceum w czasie zagrożenia epidemicznego. Procedury sformułowano na podstawie wytycznych resortu edukacji opracowanych przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

DETAIL
wrz
01

Spotkania Rodziców z wychowawcami

Zapraszamy na wrześniowe spotkania Rodziców z wychowawcami klas w następujących terminach:

17 września o godz. 16.30 – rodzice uczniów klas pierwszych i drugich 

17 września o godz. 17.30 – rodzice uczniów klas trzecich (po szkole podstawowej i po gimnazjum)

DETAIL
wrz
01

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków…

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków … ma charakter dobrowolny i w jego zawarciu nie pośredniczy ani liceum, ani Rada Rodziców.

DETAIL
wrz
01

Organizacja roku szkolnego 2021/22 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

1 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 września – uroczysta immatrykulacja uczniów klas I, konferencja rady pedagogicznej
17 września – spotkania z rodzicami
14 października/czwartek- Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych …

DETAIL
wrz
01