Organizacja roku szkolnego 2023/24 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

Organizacja roku szkolnego 2023/24 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

4 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 września – uroczysta immatrykulacja uczniów klas I, konferencja rady pedagogicznej
22 września – spotkania z rodzicami
14 października/sobota- Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada/środa – Wszystkich Świętych
2-3 listopada – dni wolne od zajęć dydaktycznych
7,8,9 listopada – konsultacyjne spotkania nauczycieli uczących w zespołach klas drugich z rodzicami uczniów z poszczególnych oddziałów
11 listopada/sobota – Święto Odzyskania Niepodległości
24 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych, trzecich i czwartych
22 grudnia/piątek – konferencja klasyfikacyjna, zakończenie zajęć w semestrze jesiennym, organizacja wigilijek klasowych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 grudnia – 1 stycznia – przerwa świąteczna
6 stycznia/sobota – Trzech Króli
29 stycznia – 11 lutego – ferie zimowe
22 marca/piątek – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas (oceny proponowane dla klas czwartych do 20 marca)
28 marca/ – 2 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
12 kwietnia – Dzień Otwarty – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 kwietnia/środa – konferencja klasyfikacyjna uczniów klas III
26 kwietnia/piątek – uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach IV
1 maja/środa – Święto Pracy
2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja/piątek – Święto Konstytucji 3 maja
7 maja/wtorek– początek egzaminów maturalnych
24 maja/piątek – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów (oceny proponowane do 22 maja)
30 maja/czwartek – Boże Ciało
19 czerwca/środa – konferencja klasyfikacyjna
21 czerwca/piątek – uroczyste zakończenie roku szkolnego
24 czerwca/poniedziałek – posiedzenia plenarne rady pedagogicznej
9 lipca/wtorek – przekazanie świadectw maturalnych
27 sierpnia/wtorek – posiedzenia plenarne rady pedagogicznej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 3 listopada, 22 grudnia 2023 roku, 12 kwietnia 2024 roku, 2 maja 2024 roku, 7 maja 2024 roku, 8 maja 2024 roku, 9 maja 2024 roku, 10 maja 2024 roku, 13 maja 2024 roku.
Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja
Egzamin maturalny: 7-25 maja