Organizacja roku szkolnego 2021/22 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

Organizacja roku szkolnego 2021/22 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

1 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 września – uroczysta immatrykulacja uczniów klas I, konferencja rady pedagogicznej
17 września – spotkania z rodzicami
14 października/czwartek- Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada/poniedziałek – Wszystkich Świętych
4,8,9 listopada – konsultacyjne spotkania nauczycieli uczących w zespołach klas drugich z rodzicami uczniów z poszczególnych oddziałów
11 listopada/czwartek – Święto Odzyskania Niepodległości
12 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i trzecich
22 grudnia/środa – konferencja klasyfikacyjna, zakończenie zajęć w semestrze jesiennym, organizacja wigilijek klasowych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 grudnia – 1 stycznia – przerwa świąteczna
6 stycznia/czwartek – Trzech Króli
14 lutego – 27 lutego – ferie zimowe
16,17,18 marca – konsultacyjne spotkania nauczycieli uczących w zespołach klas pierwszych z rodzicami uczniów z poszczególnych oddziałów
25 marca/piątek – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich (oceny proponowane dla klas trzecich do 23 marca)
14 kwietnia – 17 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia/środa – konferencja klasyfikacyjna uczniów klas III
28 kwietnia/czwartek – Dzień Otwarty – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29 kwietnia – uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III
1 maja/niedziela – Święto Pracy
2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja/wtorek – Święto Konstytucji 3 maja
4 maja/środa– początek egzaminów maturalnych
27 maja/piątek – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów (oceny proponowane do 25 maja)
3 czerwca/piątek – Dzień Otwarty – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16 czerwca/czwartek – Boże Ciało
17 czerwca/piątek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – konferencja RP
22 czerwca/środa – konferencja klasyfikacyjna rady pedagogicznej
23 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego
2 lipca/piątek – posiedzenia plenarne rady pedagogicznej
5 lipca – przekazanie świadectw maturalnych
23 sierpnia/poniedziałek – posiedzenia plenarne rady pedagogicznej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14, 15 października, 12 listopada, 22 grudnia, 28 kwietnia, 4, 5, 6 maja, 3 czerwca, 23 czerwca
Egzamin ósmoklasisty: 24-26 maja
Egzamin maturalny: 4-20 maja