Dla rodziców

wrz
25

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

By admin | Rada Rodziców
DETAIL
wrz
01

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków…

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków … ma charakter dobrowolny i w jego zawarciu nie pośredniczy ani liceum, ani Rada Rodziców.

DETAIL
wrz
01

Organizacja roku szkolnego 2021/22 w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

1 września – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 września – uroczysta immatrykulacja uczniów klas I, konferencja rady pedagogicznej
17 września – spotkania z rodzicami
14 października/czwartek- Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych …

DETAIL
wrz
01

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
II LO IM. STANISŁAWA  STASZICA  W  TARNOWSKICH GÓRACH

By admin | Dokumenty
DETAIL
wrz
01

Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

By admin | Dokumenty
DETAIL
sie
17

Podręczniki dla klas pierwszych i drugich

Podręczniki dla klas pierwszych i drugich

By admin | Dokumenty
DETAIL