Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Dariusz Iskanin (przewodniczący)

Mirosława Skrabania-Piechota (zastępca przewodniczącego)

Anna Droś (członek komisji rewizyjnej)

Barbara Kucharska (członek komisji rewizyjnej)

Numer konta Rady Rodziców:
60 1020 2368 0000 2002 0022 1416