ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010)

ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010)

– profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w zakresie prawa kanonicznego; od 1989 pełnił funkcję wikariusza sądowego Sądu Metropolitalnego w Katowicach a w latach 1981-1987 rektora Akademii Teologii Katolickiej; był członkiem m.in. Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kościelnej Komisji Konkordatowej, ekspertem sejmowej Komisji Konstytucyjnej i Komisji ds. Ratyfikacji Konkordatu, konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski; był autorem ponad 200 prac naukowych, felietonistą „Tygodnika Powszechnego” i „Gościa Niedzielnego”.