Wybitni absolwenci

lis
05

prof. Werner Lubos

– artysta plastyk; zajmuje się malarstwem sztalugowym, rzeźbą, ceramiką, metaloplastyką, scenografią i projektowaniem witraży;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

Bolesław Lubosz (1928-2001)

– poeta, prozaik, eseista, tłumacz literatury niemieckiej, czeskiej, rosyjskiej i łużyckiej; przez szereg lat zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa „Śląsk”, redaktor dwutygodnika „Poglądy” i tygodnika „Panorama”;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

prof. dr hab. Ireneusz Malik

geograf, geomorfolog, kierownik Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, autor kilkudziesięciu prac, uczestnik i kierownik kilkunastu projektów badawczych z zakresu rozwoju rzeźby terenu obszarów górskich,

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

prof. dr hab. Piotr Miglus

– archeolog i nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu w Heidelbergu; uczestniczył w wykopaliskach na obszarze pałaców islamskiej dynastii Abbasydów oraz w starożytnym mieście Tuttul w Syrii, kierował

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

prof. dr hab. Jan Miodek

– językoznawca i gramatyk normatywny, były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego przy PAN;

DETAIL
lis
04

dr hab. Marek Ochman

– lekarz, specjalista transplantologii klinicznej i chorób wewnętrznych, pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

prof. dr hab. inż. Stanisław Osadnik

– absolwent Politechniki Wrocławskiej i jej późniejszy wykładowca; w latach 1992- 2006 kierownik Zakładu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i prodziekan Wydziału; wizytujący profesor w USA oraz na Uniwersytecie Południowego Pacyfiku (Suva, Fiji).

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
04

prof. dr hab. Wacław Osadnik

– profesor lingwistyki, literatury i przekładu; wykładowca i badacz na Wydziale Filmu i Literatury Porównawczej oraz na Wydziale Neofilologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Alberta w Edmonton (Kanada);

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL