prof. dr hab. Ireneusz Malik

prof. dr hab. Ireneusz Malik

geograf, geomorfolog, kierownik Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, autor kilkudziesięciu prac, uczestnik i kierownik kilkunastu projektów badawczych z zakresu rozwoju rzeźby terenu obszarów górskich, rekonstrukcji warunków formowania spływów gruzowych i osuwisk, datowania dendrochronologicznego form geomorfologicznych w obszarach górskich, wyżynnych i na nizinach, wykorzystania wskaźników roślinnych w epidemiologii środowiskowej i metod wczesnego ostrzegania o katastrofach naturalnych;