Historia

lis
07

Piotr Guzy (1922-2018)

– prozaik; po kampanii wrześniowej internowany w Rumunii, skąd zbiegł do Francji; walczył w szeregach dywizji generała Maczka we Francji, Belgii i Holandii;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
07

dr inż. Stanisław Hager (1925-2019)

– architekt, urbanista; w latach 1968-1972 oraz 1991-1994 Główny Architekt Miasta Krakowa, główny projektant pierwszego zatwierdzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
06

dr hab. Ireneusz Kamiński

– prawnik i socjolog; profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie; sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu; ekspert prawny Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów, ekspert organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka;

DETAIL
lis
06

prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka

– lekarz, pracownik naukowy; autorka ponad 300 prac naukowych, koncentruje się na badaniach klinicznych i podstawowych z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej, medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia, w tym miażdżycy naczyń obwodowych, ran przewlekłych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń mikrokrążenia;

DETAIL
lis
05

Donat Kirsch

– pisarz i krytyk literacki; z wykształcenia fizyk, matematyk i informatyk; w 1981 roku wyjechał z Polski i zamieszkał w USA; przed wyjazdem opublikował powieść „Liście croatoana” (1977, nagroda im. W. Macha za debiut prozatorski)

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

prof. dr hab. Leon Koj (1929-2006)

– filozof, semiotyk, logik, etyk, współtwórca i przedstawiciel logiczno-semiotycznej grupy lubelskiej; autor ponad 90 prac z zakresu semantyki języka naturalnego, logiki, etyki i metafilozofii (m.in. „Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki”, „Zasadność pytań”, „Myśl i znak”, „Problemy semiologii logicznej”, „Zdarzeniowa koncepcja znaku”);

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek (1947-2016)

– biochemik, twórca polskiej szkoły liposomowej, kierownik Pracowni Błon Biologicznych Instytutu Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego, po czym objął kierownictwo Zakładu Lipidów i Liposomów Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
05

prof. dr hab. Wacław Kuczmik

– lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; specjalista w zakresie miażdżyc tętnic kończyn dolnych; autor prac dotyczących zagadnień leczenia tętniaków aorty; konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie śląskim; w latach 2012-2014 był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naukowej; twórca programu społecznej akcji  […]

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL