Józef Fox

Józef Fox

– prawnik (absolwent uniwersytetów we Wrocławiu i w Wiedniu ze specjalizacją w prawie międzynarodowym), adwokat skupiający się w swojej działalności na podstawowych prawach człowieka; absolwent Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu i post graduate study w zakresie financial controller na Uniwersytecie Gospodarczym w Wiedniu;  prowadził jako pierwszy adwokat w sądach polskich procesy w sprawie prawa do zrzeszania się osób deklarujących przynależność do narodowości śląskiej i uznania śląskiej tożsamości etnicznej i języka śląskiego jako regionalnego w celu nadania tożsamości śląskiej charakteru podmiotowego (zamierzona ich kontynuacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu z powodów faktycznych okazała się niemożliwa); prowadził jako pierwszy historyczny proces w sprawie wywózki Ślązaków w roku 1945 do ZSRR (z kwalifikacją prawną dotyczącą zbrodni przeciwko ludzkości); w wyniku jego starań doszło do otwarcia Konsulatu Republiki Austrii w Katowicach (który de facto prowadził); reprezentował Śląska Izbę Adwokacką w Katowicach na kongresach Europejskiej Federacji Izb Adwokackich (m.in. w Wiedniu, Londynie i Barcelonie)