Piotr Guzy (1922-2018)

Piotr Guzy (1922-2018)

– prozaik; po kampanii wrześniowej internowany w Rumunii, skąd zbiegł do Francji; walczył w szeregach dywizji generała Maczka we Francji, Belgii i Holandii; w 1949 roku przyjechał do Polski; pracował w redakcji „Tygodnika Zachodniego” (1956-1957); w 1957 roku wyjechał do Anglii; pracował w BBC, współpracował z Radiem Wolna Europa; od 1979 roku zamieszkał w Hiszpanii; autor powieści – m.in. wydanych na emigracji „Krótki żywot bohatera pozytywnego” (1966, nagroda paryskiej „Kultury”), „Stan wyjątkowy” (1968, nagroda londyńskich „Wiadomości”), „Requiem dla pani Tosi” (1990); w kraju ukazały się „Zwidy na wysokościach” (1994) a w ostatnich latach kilka opowiadań w „Zeszytach Literackich”.