prof. dr hab. Leon Koj (1929-2006)

prof. dr hab. Leon Koj (1929-2006)

– filozof, semiotyk, logik, etyk, współtwórca i przedstawiciel logiczno-semiotycznej grupy lubelskiej; autor ponad 90 prac z zakresu semantyki języka naturalnego, logiki, etyki i metafilozofii (m.in. „Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki”, „Zasadność pytań”, „Myśl i znak”, „Problemy semiologii logicznej”, „Zdarzeniowa koncepcja znaku”); członek Komisji Filozoficznej PAN i Nowojorskiej Akademii Nauk, członek zarządów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.