prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek (1947-2016)

prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek (1947-2016)

– biochemik, twórca polskiej szkoły liposomowej, kierownik Pracowni Błon Biologicznych Instytutu Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego, po czym objął kierownictwo Zakładu Lipidów i Liposomów Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego; następnie dyrektor Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN; współtworzył Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych i czasopismo „Cellular and Molecular Biology Letters”.