prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka

prof. dr hab. Aleksandra Kawczyk-Krupka

– lekarz, pracownik naukowy; autorka ponad 300 prac naukowych, koncentruje się na badaniach klinicznych i podstawowych z zakresu diagnostyki i terapii fotodynamicznej, medycyny fizykalnej oraz chorób wewnętrznych, zwłaszcza schorzeń układu krążenia, w tym miażdżycy naczyń obwodowych, ran przewlekłych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń mikrokrążenia; w 2014 roku została wybrana Sekretarzem Generalnym Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (European Platform for Photodynamic Medicine – EPPM) będącej jedną z najbardziej liczących się w świecie organizacji naukowych zajmujących się zagadnieniami medycyny fotodynamicznej; kieruje oddziałem angiologiczno-diabetologicznym oraz Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.