Klasa matematyczno-angielska

Klasa matematyczno-angielska

W klasie o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego celem jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych (w tym architektura, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, logistyka), uniwersyteckich i ekonomicznych. Dotychczas w klasach o tym typie rozszerzenia na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach (matematycznej, filozoficznej, anglistycznej, wiedzy o prawach człowieka i misyjnej) oraz w konkursach (m.in. Śląskim Konkursie Matematycznym, Kangurze Matematycznym, Konkursie Matematycznym „Rozkosze Łamania Głowy”, Matematycznym Konkursie im. Stefana Banacha). Równocześnie aktywnie i licznie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych. Brali udział w nocnych Maratonach Matematycznych i Maratonach Filmowych kinematografii angielskiej i amerykańskiej w oryginalnej wersji językowej.. Uczestniczyli w tygodniowych wyjazdowych warsztatach w ramach programu Szkoła Liderów oraz współpracowali z przebywającymi w naszym liceum studentami z Indii, Gruzji, Meksyku i Indonezji. Z native speakerami spotykali się w trakcie warsztatów „Nauka bez granic” w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego. Uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Wielkiej Brytanii (Londynu, Cantenbery, Salisbury i Oxfordu) i wyjeździe do USA.

Spotykają się ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, Planetarium Śląskiego, Uniwersytetu SWPS, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków, firm i korporacji internetowych (np. uczestniczyli w spotkaniu z informatykiem szwajcarskiego oddziału Google, Marcinem Brodziakiem, absolwentem naszej szkoły). W ramach warsztatów proakademickich uczestniczyli w zajęciach psychologicznych i coachingowych. Wystawili w tarnogórskiej Galerii „Pod-Nad” „The Story of Mac Beth” – współczesną wersję dramatu Szekspira w opracowaniu uczniów liceum. Realizowali cykliczne projekty w ramach „Kwartału Reportażu” i „Kwartału z Przyszłością”.. Współorganizowali Staszicowy TED-ex oraz konkurs na najbardziej inspirujące wykonanie piosenek Leonarda Cohena i Boba Dylana. Biorą udział w zajęciach klubu książki  anglojęzycznej  Natural Born Readers’ Club. Mieli okazję uczestniczyć w połączonych z degustacją warsztatach kulinarnych w języku angielskim. Uczestnicy szkolnego klubu dyskusyjnego organizowali Debaty Oxfordzkie (w których ćwiczyli sprawności przedstawiania argumentów i przekonywania oponentów). Uczniowie klasy o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego, pozostawiając sobie czas na ostateczne decyzje życiowe, starają się rozpoznać swoje możliwości, uczą się współpracy, planowania i konsekwencji.

Klasa matematyczno-angielska

Young People in European Forests

Uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym zostali finalistami etapu krajowego IX edycji międzynarodowego konkursu YPEF – Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy.

Enigma

Uczeń klasy matematyczno-fizycznej Jakub Włodarz opracował program symulujący działanie Enigmy. Szyfrowanie danych jest częścią naszego życia – uruchamiasz je, kiedy piszesz do kogoś wiadomość na Messengerze, wysyłasz maila, rozmawiasz poprzez Discorda lub Skype’a czy dodajesz nowe pliki do swojej chmury. Wszystkie nasze prywatne dane są zabezpieczane przez algorytmy szyfrujące.

Międzynarodowo w Staszicu

5 oraz 6 lutego 2020 roku odbywały się warsztaty językowo-kulturoznawcze z wolontariuszami Fundacji Euroweek-Szkoła Liderów.

XVI Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego

Karol Zając, uczeń klasy o profilu matematyczno-angielskim, został finalistą XVI Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego. Olimpiada organizowana jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Bielsku-Białej, a nagrodą dla zdobywców trzech pierwszych miejsc jest indeks uczelni.

Frankenstein z National Theatre

W retransmisji spektaklu Królewskiego Teatru Narodowego w Londynie, znanego powszechnie jako National Theatre, uczestniczyli uczniowie klas drugich. Sztukę Nicka Deara na podstawie powieści Mary Shelley, wyreżyserował laureat Oscara - Danny Boyle, twórca filmów „Trainspotting” i „Slumdog. Milioner z ulicy”.

Tydzień z językiem angielskim

Od kilku lat uczniowie wszystkich klas (a zwłaszcza oddziałów z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i matematyki) mają możliwość wzięcia udziału w wyjazdowych warsztatach językowych Euroweek- Szkoła Liderów w Kotlinie Kłodzkiej.

Napisz list. Zmień życie!

Wzięliśmy udział w organizowanym co roku przez Amnesty International Maratonie Pisania Listów. Pisaliśmy listy w sprawie obrończyń i obrońców praw człowieka z 10 różnych państw – osób, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Samorząd Uczniowski przy tej okazji zorganizował kiermasz wypieków, z którego zysk został przeznaczony na zakup znaczków pocztowych i kopert.

NaukaBezGranic

NaukaBezGranic (LearningWithoutBorders) to warsztaty Europejskiego Programu Edukacyjnego, w ramach którego nauczyciele i uczniowie Staszica poszerzają horyzonty kulturowe i językowe. Warsztaty te opierają się głównie na nauce przez zabawę. Poprzez bliski kontakt z native speakerami języka angielskiego oraz ekspertami z różnych dziedzin młodzież ma możliwość do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier.

Nowy Jork, Filadelfia, Waszyngton

Mnóstwo emocji przyniósł bogaty program tygodniowej podróży do USA. W kolejnych dniach września 2019 roku zwiedzaliśmy wielkie miasta wschodniego wybrzeża.

„Angole” i „Londyńczycy”

Problemem emigracji zajmowali się uczniowie klas matematyczno-geograficznych i matematyczno-fizycznych realizujących projekt „Kwartał reportażu”.

Magna Carta

Celem warsztatów kulturowo-językowych w Londynie było również poznanie bogactwa kulturowego Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdu odwiedziliśmy katedrę w Canterbury rozsławioną m.in. w „Opowieściach kanterberyjskich” Geoffrey’a Chaucera.