150 na 150. Spotkanie pasjonatów turystyki

150 na 150. Spotkanie pasjonatów turystyki

Spotkanie absolwentów i uczniów – pasjonatów turystyki było jedną z ważnych imprez związanych z obchodami jubileuszu naszego liceum. Od ponad trzydziestu lat w Staszicu prężnie działa koło turystyczne – z inicjatywy i pod opieką nauczycielek Aleksandry Wtorek, Moniki Markowskiej i Barbary Wieczorek. Działalność koła jest bardzo zróżnicowana. Dominującym sposobem spędzania wolnego czasu są rajdy górskie od Beskidu Śląskiego i Żywieckiego przez Tatry aż po Bieszczady oraz  wędrówki sudeckimi szlakami. Organizowane są weekendowe rajdy a także letnie obozy wędrowne. W kolejnych latach turyści wielokrotnie brali udział w zimowych rajdach miejskich, biegach na orientację w pobliskich lasach, przeszli plażą całe polskie wybrzeże, bawili się na karnawałowych balach przebierańców i pokonywali trasy rowerowe w regionie tarnogórskim oraz na pojezierzu i wybrzeżu.

Jubileusz był wspaniałą okazją do turystycznych wspomnień wielu roczników rajdowców. Spotkanie, które odbyło się pod koniec kwietnia, obfitowało w wiele wydarzeń – był czas na prezentację multimedialna historycznych zdjęć z rajdów i obozów wędrownych, grę miejską, gry terenowe z mapą i kompasem, okolicznościowy koncert, slajdowiska z wypraw absolwentów, warsztaty z pierwszej pomocy. Była również możliwość zakupu jubileuszowych pamiątek.