Ranking portalu WaszaEdukacja.pl

Ranking portalu WaszaEdukacja.pl

W ogólnopolskim rankingu liceów na rok 2024, który został zorganizowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, uwzględnionych zostało 1978 liceów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nasze liceum zostało w nim sklasyfikowane na 5 miejscu w województwie śląskim i 49 miejscu wśród wszystkich liceów w Polsce.

Ranking oparto o dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wśród kryteriów, które wzięto pod uwagę podczas sporządzania listy znalazły się wyniki egzaminów maturalnych – zarówno na poziomie podstawowym, jak też rozszerzonym – oraz osiągnięcia uczniów w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. W pierwszej rankingowej setce liceów uwzględniono 14 szkół z naszego województwa.

Cały ranking – zob. https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea.

Więcej – zob. w artykule „Dziennika Zachodniego”: https://dziennikzachodni.pl/najlepsze-licea-w-slaskiem-oto-20-szkol-ktore-znalazly-sie-w-ogolnopolskim-rankingu-liceow-2024-zobacz/ga/c1-18527915/zd/76056997