Wybitni absolwenci

lis
10

ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

– uczestnik kampanii wrześniowej, działacz konspiracji, więzień Oświęcimia i innych obozów hitlerowskich; twórca nowatorskich form pracy duszpasterskiej, w tym m.in. metody rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych), która w latach sześćdziesiątych rozwinęła się w Ruch Światło – Życie;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
09

prof. dr hab. Henryk Borek (1929-1986)

– językoznawca, historyk kultury i języka polskiego, jeden z najwybitniejszych polskich onomastów; wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu; autor licznych publikacji językoznawczych, w tym m.in. „Język Adama Gdaciusa: przyczynek do dziejów polszczyzny śląskiej” 91962), „Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych” (1972), „Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych” (1980), „Hydronimia Odry: wykaz nazw w układzie hydrograficznym” (1983), […]

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
09

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

– kapłan archidiecezji katowickiej, profesor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; autor kilkudziesięciu prac z zakresu liturgiki oraz teologii pastoralnej;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
09

prof. dr hab. Bogna Drozdzowska

– lekarz patomorfolog, kierownik Zakładu Patomorfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; autorka ponad stu prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach dla studentów medycyny i stomatologii;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
09

Bernard Drzyzga (1911-1994)

– kapitan piechoty Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych; po ucieczce z oflagu w 1942 roku przeniesiony do Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych („Osa”, „Kosa”), która i zajmowała się zamachami na wysokich funkcjonariuszy niemieckiego aparatu bezpieczeństwa;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
08

prof. dr hab. Józef Dzielicki

– lekarz, chirurg; profesor Śląskiej Akademii Medycznej (1993), tytuł profesora zwyczajnego przyznany w 2000 r. specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii dziecięcej;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
08

Józef Fox

– adwokat, prawnik (studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i w Wiedniu ze specjalizacją w prawie międzynarodowym); jako adwokat skupia się w swojej działalności adwokackiej na podstawowych prawach człowieka; w Opolu odbył i ukończył aplikację sędziowska i zdał egzamin radcy prawnego; jako stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Austrii ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym na renomowanej Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu,

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL
lis
07

Piotr Guzy (1922-2018)

– prozaik; po kampanii wrześniowej internowany w Rumunii, skąd zbiegł do Francji; walczył w szeregach dywizji generała Maczka we Francji, Belgii i Holandii;

By admin | Wybitni absolwenci
DETAIL