prof. dr hab. Józef Dzielicki

prof. dr hab. Józef Dzielicki

– lekarz, chirurg; profesor Śląskiej Akademii Medycznej (1993), tytuł profesora zwyczajnego przyznany w 2000 r. specjalista z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii dziecięcej; autor i współautor m. in. ponad 150 publikacji z zakresu torakochirurgii, 60 prac z zakresu chirurgii małoinwazyjnej, 4 skryptów dla studentów medycyny; twórca Akademickiego Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej; wprowadził szereg operacji małoinwazyjnych wykonywanych po raz pierwszy w Polsce, w tym operację tarczycy, resekcje jelitowe, usunięcie płata płucnego metodą torakospokową; autor 30 filmów o tematyce chirurgicznej wykorzystywanych w procesie dydaktycznym studentów; w latach 1985-2000 przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.