prof. dr hab. Henryk Borek (1929-1986)

prof. dr hab. Henryk Borek (1929-1986)

– językoznawca, historyk kultury i języka polskiego, jeden z najwybitniejszych polskich onomastów; wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu; autor licznych publikacji językoznawczych, w tym m.in. „Język Adama Gdaciusa: przyczynek do dziejów polszczyzny śląskiej” 91962), „Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych” (1972), „Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych” (1980), „Hydronimia Odry: wykaz nazw w układzie hydrograficznym” (1983), „Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska” (1985), „Wśród nazw śląskich” (1986); przewodniczący Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Podkomisji Hydronimicznej w Międzynarodowej Komisji Onomastyki Słowiańskiej; podejmował starania o utworzenie w Opolu uniwersytetu.