ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

– uczestnik kampanii wrześniowej, działacz konspiracji, więzień Oświęcimia i innych obozów hitlerowskich; twórca nowatorskich form pracy duszpasterskiej, w tym m.in. metody rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych), która w latach sześćdziesiątych rozwinęła się w Ruch Światło – Życie; organizator społecznej akcji przeciwalkoholowej Krucjata Trzeźwości (po jej zlikwidowaniu przez władze w 1961 roku więziony i skazany na 13 miesięcy więzienia); w roku 1982 osiadł w Carlsbergu i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie; pozostawił bogaty dorobek naukowy i ascetyczno-formacyjny; autor ponad 100 publikacji z zakresu teologii pastoralnej, redaktor „Biuletynu Odnowy Liturgii”; w 1995 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.