Tydzień z językiem angielskim

Tydzień z językiem angielskim

Od kilku lat  uczniowie wszystkich klas (a zwłaszcza oddziałów z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego i matematyki) mają możliwość wzięcia udziału w wyjazdowych warsztatach  językowych  Euroweek- Szkoła Liderów w Kotlinie Kłodzkiej. Pierwsze warsztaty miały miejsce w Długopolu Dolnym w 2016 roku, kolejne w  Międzygórzu, Lądku Zdroju, a w tym roku szkolnym ponownie odwiedziliśmy Międzygórze.

W drodze na warsztaty zawsze zatrzymujemy się w Kłodzku, uroczym miasteczku z piękną starówką, z barokowymi i renesansowymi kamienicami, gotyckim mostem z barokowymi figurami (przypominającym most  Karola w Pradze) i zabytkową bastionową twierdzą.  Dwa lata temu grupa odwiedziła również Kopalnię Złota i Średniowieczną Osadę Górniczą w Złotym Stoku, a w grudniu ubiegłego roku zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką, zarówno  część górną jak i podziemne korytarze kontrminowe.

Warsztaty językowe zaczynają się od razu pierwszego dnia po kolacji. Poznajemy wolontariuszy programu, którzy będą pracować z młodzieżą przez kilka kolejnych dni. Są to osoby z różnych zakątków świata m.in. z Indii, Meksyku, Litwy, Gruzji, Etiopii,  Kenii, Filipin. Przedstawiają cele i program warsztatów,  rozmawiamy również o oczekiwaniach uczestników. Przez trzy kolejne dni trwają intensywne zajęcia, przerywane spacerami po okolicy i krótkim wypadem, np. do Bystrzycy, gdzie istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Filumenistycznego. Bywa też czas na krótką wycieczką górską jak miało miejsce podczas naszego pobytu w Międzygórzu, kiedy to wybraliśmy się na krótką wycieczkę do Sanktuarium Marii Śnieżnej, znajdującego się pod szczytem góry Igliczna w masywie Śnieżnika.

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych uczestników oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim, budowanie pewności siebie i rozwijanie integracji międzykulturowej.  Uczniowie otrzymują zadania, które przygotowują w zespołach, a następnie prezentują pozostałym grupom. W czasie innych zajęć wolontariusze opowiadają im o swoich krajach, ich zwyczajach, tradycjach i kuchni, uczą narodowych tańców oraz pokazują ciekawe prezentacje i odpowiadają na pytania uczestników. W ostatni wieczór ma miejsce uroczyste zakończenie, podczas którego uczniowie prezentują przygotowane przez siebie skecze, piosenki, tańce, następuje ewaluacja całego pobytu i wszyscy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.