Cern Masterclass

Cern Masterclass

4 marca 2020 roku dziewięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w projekcie Cern Masterclass – Hands on Particle Physics. Uczniowie naszej szkoły regularnie biorą udział w tym projekcie. Tym razem warsztaty odbyły się w Katowicach. Pod czujnym okiem pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Centrum Fizyki Jądrowej CERN uczniowie pracują z prawdziwymi danymi zebranymi przez detektor ATLAS przy akceleratorze LHC (Large Hadron Collider – Wielki Zderzacz Hadronów).

W czasie tej naukowej podróży uczą się, jak identyfikować cząstki elementarne, rozpoznawać topologie przypadków I wyciągać wnioski z ogromnej liczby danych. Analizują przypadki zderzeń rozpędzonych protonów. W trakcie zderzenia proton-proton produkowanych jest mnóstwo cząstek. Podstawowym zadaniem jest zatem rozpoznanie cząstek w badanych przypadkach zderzeń i dopasowanie ich do określonego procesu fizycznego, w którym mogły być wyprodukowane. W ten sposób poznaliśmy wyzwania, z którymi mierzą się pracownicy CERN. Warsztaty każdorazowo kończy wręczenie certyfikatów oraz telekonferencja między wszystkimi ośrodkami na świecie, w których w danym dniu odbywają się bliźniacze warsztaty. Tym razem były to Ateny i Villa Real z Portugalii. W zeszłym roku szkolnym pracowali równocześnie z nami uczniowie z miast takich jak Pavia (Włochy), Strasbourg (Francja), Ljubliana (Słowenia) i Siegen (Niemcy).