Myśląc o przyszłości

Myśląc o przyszłości

Zainteresowani uczniowie klas medialno-prawnych i matematyczno-anglistycznych mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z absolwentką Staszica Emilią Michałuszko.

Nasza gościni skończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zakresie prawa. Jest również asystentką sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.