Magna Carta

Magna Carta

Celem warsztatów kulturowo-językowych w Londynie było również poznanie bogactwa kulturowego Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdu odwiedziliśmy katedrę w Canterbury rozsławioną m.in. w „Opowieściach kanterberyjskich” Geoffrey’a Chaucera. W planie zwiedzania znalazły się również Oxford, Stonehenge, Muzeum Brytyjskie, Galeria Narodowa, London Eye, Zamek Windsor oraz Katedra Salisbury, w której mogliśmy podziwiać jedną z sześciu zachowanych kopii dokumentu Magna Carta z 1215 roku.

Wyjazd ten stał się inspiracją do zorganizowania w roku szkolnym serii warsztatów i wykładów dotyczących praw człowieka. Jeden z serii warsztatów i wykładów dotyczących praw człowieka poświęcony został właśnie Magna Carta jako symbolowi pierwszych praw obywatelskich, a w szczególności prawa do uczciwego procesu sądowego oraz godności osobistej. Warsztaty te, zakończone projekcją filmu „Sufrażystka” i dyskusją na temat praw wyborczych kobiet, przedstawiały wpływ Wielkiej Karty Swobód na tworzenie innych dokumentów, takich jak Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, a także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.