Zajęcia w Instytucie Onkologii

Zajęcia w Instytucie Onkologii

Uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym, podsumowując cykl zajęć o biotechnologii i zastosowaniu badań nad DNA, odwiedzili pracownie Instytutu Onkologii w Gliwicach. Po Instytucie oprowadzała nas pani dr n. med. Karolina Tęcza (absolwentka Staszica).

Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem pracowni proteomiki klinicznej, terapii komórkowej (konstrukcja szczepionek przeciwnowotworowych, regeneracja mięśnia sercowego, terapeutyczny transfer genów, terapie antyangiogenne, hodowle), genetyki nowotworów (diagnostyka genetyczna, farmakogenetyka), molekularnych mechanizmów terapii nowotworów (szlaki sygnałowe związane z p53 i ich sekwencjonowanie), biologii nowotworów i markerów molekularnych (mikromacierze DNA). Spotkanie wzbogaciła prelekcja dotyczącą profilaktyki nowotworowej .