M-2 dla zapylaczy

M-2 dla zapylaczy

Uczniowie Staszica uczestniczący w konkursie ,,Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” przeprowadzili inwentaryzację drzew w okolicy szkoły. Następnym etapem konkursu była kampania informacyjna dotycząca ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim skierowana do społeczności szkolnej oraz lokalne .

Nasza kampania miała na celu zachęcenie ludzi do budowy ekohoteli  dla owadów zapylających – ,,Zbuduj M-2 dla zapylaczy- chrońmy razem bioróżnorodność”.

Przygotowaliśmy wykład połączony z prezentacją multimedialną o roli zapylaczy, czynnikach zagrażających pszczołom (chemizacja środowiska, monokultury, choroby – np. warroza i zgnilec amerykański) dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, pacjentów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i pasażerów dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Dla dzieci w przedszkolach były krótkie przedstawienia o pszczółce Klementynce. Dużo śmiechu i frajdy było w czasie składania ekohoteli z materiałów dostarczonych przez Castoramę. Ekohotele trafiły do szkół i przedszkoli w Tarnowskich Górach, do  parku przy Górnośląskim Centrum Rehabilitacji, na tereny zielone naszego miasta (w sumie 24 sztuki). Na terenie przyszkolnym pamiątką po tym projekcie jest duży ekohotel dla owadów typu  M-300.

Szeroko zakrojone działania  w ramach tego projektu zostały docenione przez  jury konkursu. Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.