XVI Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego

XVI Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego

Karol Zając, uczeń klasy o profilu matematyczno-angielskim, został finalistą XVI Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego. Olimpiada organizowana jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Bielsku-Białej, a nagrodą dla zdobywców trzech pierwszych miejsc jest indeks uczelni. Cele olimpiady obejmują propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, geografii i języka państw angielskiego obszaru językowego, rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Olimpiada składa się z  trzech etapów, z których dwa pierwsze to złożone testy leksykalno-gramatyczne.  Trzeci etap, obejmujący również część ustną, zawiera dodatkowo rozbudowany test z następujących zakresów tematycznych: literatura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, kultura i geografia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Udział w trzecim etapie jest ogromnym sukcesem, wymagającym ciężkiej pracy i doskonałej znajomości języka. Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie w finale.