Kobiecość według Zapolskiej

Kobiecość według Zapolskiej

Spektakl „Kobiecość według Gabrieli Zapolskiej” przygotowany został głównie na  fragmentach dramatów młodopolskiej pisarki, takich  jak „Żabusia” czy „Moralność pani Dulskiej”. Od początku twórczyniom przyświecał cel, by stworzyć przedstawienie feministyczne, ukazujące podejmowane przez Zapolską i twórców jej współczesnych problemy kobiet na przełomie XIX i XX wieku oraz zmian, jakie wówczas zachodziły w obyczajowości.

Wyboru scen i adaptacji tekstu dokonała Sylwia Koj, ale prace nad scenariuszem prowadzone były przez wszystkie zaangażowane w projekt dziewczęta. W spektaklu wystąpiły uczennice klasy medialno-prawnej: Paulina Cwieląg, Małgorzata Czerwień, Małgorzata Gajda, Kinga Kłusek, Oliwia Janik, Anna Miklis, Julia Skutela, Agnieszka Tarnacka, Hanna Walica i Aleksandra Wyciszczak. Wiktoria Goczoł nie tylko wystąpiła w przedstawieniu, ale opracowała także jego stronę techniczną. Zdecydowałyśmy bowiem, by w spektaklu wykorzystać powszechne dziś w teatrze środki multimedialne, ponadto udało nam się także odegrać (i nagrać!)  fragmenty sztuki  w Muzeum Narodowym w Krakowie, przy obrazie Władysława Podkowińskiego. Jego bowiem kontrowersyjne dzieło „Szał” było bohaterem fragmentu dramatu. Sztuka bawiła, ale zamiarem autorek było przypomnienie ograniczeń, jakim podlegały  kobiety i drogi, jaką od tego czasu przebyły.

Spektakl zobaczyć mogli uczniowie, rodzice i przyjaciele. W nagraniach prezentujemy fragment przedstawienia oraz próbę przed obrazem Podkowińskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie.