Project Listing

All Nabór
1. Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przeprowadza Szkolna Komisja...
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.  kandydat składa...
W klasie matematyczno-fizycznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy matematyki i fizyki. Program klasy uzupełnią zajęcia...
W klasie biologiczno-chemicznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy biologii i chemii. Celem tych klas jest...
W klasie o rozszerzonym nauczaniu matematyki i języka angielskiego celem jest przygotowanie uczniów do studiów...
W klasie o rozszerzonym nauczaniu matematyki i geografii uwzględnimy także zajęcia z zakresu krajoznawstwa i...
W klasie medialno-prawnej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii. Program klasy uzupełnią...