W klasie o rozszerzonym nauczaniu matematyki i geografii uwzględnimy także zajęcia z zakresu krajoznawstwa i turystyki. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich (geodezja, stosunki międzynarodowe, geofizyka, administracja, politologia, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie z klas matematyczno-geograficznych osiągali wyniki od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili liczne sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach (geograficznej, ekonomicznej, germanistycznej, polonistycznej i olimpiadzie przedsiębiorczości) oraz konkursach (m.in. ogólnopolskim konkursie geologicznym organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny, Olimpiadzie „O diamentowy indeks AGH”, konkursie języka angielskiego Fox, Ogólnopolskim Konkursie na członków Jury Młodych Festiwalu Kina Niezależnego OFF Camera, Konkursie Wiedzy o RFN). Równocześnie aktywnie i licznie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych. W ramach szkolnego koła PTTK organizowane są w trakcie weekendów rajdy rowerowe i górskie oraz biegi na orientację, natomiast w czasie wakacji – obozy wędrowne. Trasy obozów wiodły wzdłuż polskiego wybrzeża oraz szlakami Karpat, Beskidów i Sudetów. Uczniowie mają szansę zdobyć Górską Odznakę Turystyczną.

Uczestniczą w warsztatach geograficzno-przyrodniczych na Mierzei Wiślanej i wyspie Wolin we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, przy okazji zwiedzając Toruń, Gdańsk, Malbork i Ciechocinek. Realizowali cykliczne projekty w ramach „Kwartału Reportażu” i „Kwartału z Przyszłością”. Uczniowie spotykają się z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, np. podczas zajęć poświęconych podstawom zarządzania i rynkowi walutowemu, rzadkim zjawiskom pogodowym i zmianom klimatycznym, turystyce alternatywnej. Uczestniczą w cyklu wykładów na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i współpracują z Górnośląskim Państwowym Instytutem Geologicznym w Sosnowcu, tarnogórskim Oddziałem PTTK i Fundacją „Nauka bez Granic”. Spotykali się z podróżnikami (np. Wojciechem Piestrakiem czy Elżbietą Majchrowską, absolwentką Staszica, badaczką Spitzbergenu, pierwszą kobietą, która spędziła noc polarną na stacji) oraz współpracowali w ramach programu Euroweek z przebywającymi w naszym liceum studentami z Indii, Gruzji, Meksyku i Indonezji. Uczestniczyli w wycieczkach do Włoch, Bawarii, Wiednia, Berlina, Londynu i USA. Uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (na temat praw pracowniczych). Współorganizowali Dzień Tolkiena, Dzień przedsiębiorczości i Święto Liczby π. Współpracowali jako wolontariusze ze Stowarzyszeniem „Plasterek”, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Miejskim Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin „Pomocni” w Ożarowicach. Klasa o rozszerzonym nauczaniu matematyki i geografii zaprasza uczniów, którzy chcą odnaleźć się wśród wyzwań nowoczesnego świata. Program tej klasy będzie próbował pogodzić trwałe podstawy logicznego myślenia z umiejętnością radzenia sobie w grupie, konkurencją i współpracą.