W klasie medialno-prawnej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy języka polskiego i historii. Program klasy uzupełnią zajęcia z zakresu wiedzy o mediach i zajęcia poświęcone analizie dzieł filmowych i plastycznych. Celem tej klasy jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach uniwersyteckich (prawo, dziennikarstwo, administracja, archeologia, historia sztuki, pedagogika, politologia, polonistyka, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki międzynarodowe, teatrologia, filmoznawstwo, resocjalizacja) i w szkołach artystycznych. Liceum zawarło umowę o współpracy w ramach realizacji programu klas medialno-prawnych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracuje w realizacji programu z Uniwersytetem SWPS. Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili liczne sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: polonistycznej, historycznej, filozoficznej, anglistycznej, języka francuskiego, teologicznej, artystycznej (w sekcji plastyki i muzyki), wiedzy o mediach, wiedzy o filmie i komunikacji społecznej oraz wiedzy o prawie, wiedzy o III RP i wiedzy o społeczeństwie. Równocześnie aktywnie i licznie brali udział w różnych zajęciach dodatkowych.

W ramach warsztatów uczniowie uczestniczyli w zajęciach medioznawczych prowadzonych przez dziennikarzy TVS i TVN, mediów ogólnopolskich i lokalnych, specjalistów public relation. Brali udział w zajęciach i warsztatach psychologii społecznej organizowanych we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie zainteresowani teatrem mieli możliwość wystąpić w spektaklach (m.in. „Ja – prezydenta?” wg tekstu Hanny Samson, „Szał” wg tekstów młodopolskich, „Lalki” wokół tekstu Bolesława Prusa, „Historie rodzinne” w języku angielskim wg oryginalnego scenariusza) i koncertach. Uczestniczyli w licznych zajęciach interdyscyplinarnych, np. poświęconych twórczości Jane Austen i J.R.R. Tolkiena, psychologii multimediów, walce o prawa mniejszości narodowych w USA czy motywom medycznym w sztuce współczesnej. Uczestniczą cyklicznie w warsztatach wokół wystaw stałych i czasowych sztuki dawnej i współczesnej, w tym m.in w warsztatach interpretacji dzieł sztuki w galeriach i muzeach w Berlinie, Wiedniu i Dreźnie, w Muzeum Narodowym i MOCAK-u w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Historii Katowic. Zainteresowania kulturą polską i europejską rozwijali organizując sesje popularnonaukowe uczestnicząc w warsztatach translatorskich, biorąc udział rokrocznie w imprezach Staszicowego Forum Kobiet. Uczestniczyli w zajęciach prawoznawczych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Staszicowych Wieczorach Literackich i Wieczorach Filmowych, „Lekcjach czytania” we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” i UŚ. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności oraz jako wolontariusze koła „Caritas” i TPD, organizując zajęcia teatralno-edukacyjne dla przedszkolaków „Uczą się – mali i duzi przyjaciele”. Brali udział w międzynarodowym projekcie wymiany ze szkołą w Bawarii, w wycieczkach do Włoch Północnych i Londynu. Klasa medialno-prawna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących się rozwijać i zmieniać (również tych, którzy chcieliby dopiero odnaleźć swoją życiową drogę).