W klasie biologiczno-chemicznej na poziomie rozszerzonym uczyć będziemy biologii i chemii. Celem tych klas jest przygotowanie uczniów do studiów na kierunkach medycznych (medycyna, farmacja, stomatologia, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia), uniwersyteckich (biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria) i na akademiach wychowania fizycznego (ratownictwo medyczne, fizjoterapia). Dotychczas w Staszicu na egzaminach maturalnych z przedmiotów wiodących uczniowie klas biologiczno-chemicznych osiągali wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa. Odnosili sukcesy na szczeblu centralnym i wojewódzkim w olimpiadach: chemicznej, biologicznej, anglistycznej, ekologicznej, wiedzy o żywieniu i promocji zdrowego stylu życia oraz w licznych konkursach (m.in. „Randka z chemią”, ogólnopolskim konkursie neurobiologicznym, Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym, drużynowym konkursie PCK, Ogólnopolskim Konkursie „W świecie roślin i zwierząt”, konkursie Centrum UNEP/GRID „Chrońmy razem bioróżnorodność”). W trakcie realizacji programu klas biologiczno-chemicznych współpracujemy dydaktycznie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii, Katedrą Patomorfologii ŚUM, Wydziałem Nauk Przyrodniczych UŚ oraz Instytutem Onkologii w Gliwicach. W 2019 roku liceum wyróżnione zostało nagrodą Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jako jedna z dziesięciu szkół, z których największa liczba absolwentów zostaje studentami ŚUM.

Równocześnie uczniowie chętnie uczestniczyli w licznych warsztatach i zajęciach m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Śląskim, w Banku Tkanek w Katowicach, otwartych wydarzeniach naukowych na Wydziale Farmacji i Analityki Medycznej ŚUM, w cyklicznych warsztatach chemicznych metodami laboratoryjnymi w Pałacu Młodzieży, w zajęciach w muzeach przyrodniczych i paleontologicznych w Krakowie i Wrocławiu, lecznicy weterynaryjnej, laboratoriach, palmiarni, Muzeum Anatomii Człowieka przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Farmacji w Krakowie. Brali udział w warsztatach biologiczno-ekologicznych w Kątach Rybackich pod opieką wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyli w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Katedry i Zakładu Histologii i Patologii Komórki ŚUM, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii. Brali udział w zajęciach „Błękitna Szkoła – Warsztaty Morskie” w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UŚ. Realizowali cykliczne projekty m.in. w ramach „Kwartału Reportażu” i „Kwartału z Przyszłością”. Udzielali się podczas świątecznych zbiórek żywności jako wolontariusze Koła Caritas oraz jako wolontariusze tarnogórskiego hospicjum, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Tarnogórskiego Stowarzyszenia „Plasterek”. W klasie biologiczno-chemicznej odnajdą swoje miejsce uczniowie, którzy spróbują pogodzić ambicje z wrażliwością. Będą mogli nie tylko zdobyć trwałą wiedzę, ale otrzymają również szansę zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i ludzi.