pytania

mar
01

Ilu jest uczniów w grupie na lekcjach angielskiego w Staszicu?

Każdą klasę składającą się z więcej niż 24 uczniów dzielimy na dwie grupy: średniozaawansowaną i zaawansowaną. Podstawą przydziału do danej grupy jest wynik z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty.

DETAIL
mar
01

Jakich języków obcych uczymy się w Staszicu?

Głównym językiem obcym jest – oczywiście – angielski. W klasie z rozszerzonym nauczaniem matematyki i języka angielskiego uczymy go – co też oczywiste – na poziomie rozszerzonym. Ale i w pozostałych oddziałach znacząca większość absolwentów przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Drugi język obcy wybiera kandydat. Umożliwiamy wybór pomiędzy językiem niemieckim a językiem włoskim. Języka niemieckiego mogą uczyć się uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w szkole podstawowej. Języka włoskiego uczymy od podstaw (tych, którzy nie uczyli się go w szkole podstawowej) lub jako kontynuację nauki ze szkoły podstawowej.
Od czterech lat w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych zainteresowani uczęszczają na zajęcia łaciny.

DETAIL