Jakich języków obcych uczymy się w Staszicu?

Jakich języków obcych uczymy się w Staszicu?

Głównym językiem obcym jest – oczywiście – angielski. W klasie z rozszerzonym nauczaniem matematyki i języka angielskiego uczymy go – co też oczywiste – na poziomie rozszerzonym. Ale i w pozostałych oddziałach znacząca większość absolwentów przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Drugi język obcy wybiera kandydat. Umożliwiamy wybór pomiędzy językiem niemieckim a językiem włoskim. Języka niemieckiego mogą uczyć się uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w szkole podstawowej. Języka włoskiego uczymy od podstaw (tych, którzy nie uczyli się go w szkole podstawowej) lub jako kontynuację nauki ze szkoły podstawowej.

Od czterech lat w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych zainteresowani uczęszczają na zajęcia łaciny.