Ilu jest uczniów w grupie na lekcjach angielskiego w Staszicu?

Ilu jest uczniów w grupie na lekcjach angielskiego w Staszicu?

Każdą klasę składającą się z więcej niż 24 uczniów dzielimy na dwie grupy: średniozaawansowaną i zaawansowaną. Podstawą przydziału do danej grupy jest wynik z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty.