prof. dr hab. inż. Adam Walanus

prof. dr hab. inż. Adam Walanus

– profesor nauk o Ziemi, fizyk, pracownik Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; budował aparaturę pomiarową Gliwickiego Laboratorium Radiowęglowego, a następnie zajął się statystyczną obróbką wyników datowań i ich probabilistyczną interpretacją; autor kilkuset publikacji (w tym współautor podręcznika akademickiego „Datowanie radiowęglowe”).