dr hab. inż. Eugeniusz Turyk

dr hab. inż. Eugeniusz Turyk

– specjalista w zakresie inżynierii materiałowej, profesor nadzwyczajny w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach; autor i współautor ponad 120 prac naukowych i ekspertyz oraz ponad 50 wdrożeń technologii spawania i napawania regeneracyjnego. Autor i współautor ponad 200 publikacji, 100 referatów na konferencjach oraz kilku książek, w tym „Poradnika inżyniera. Spawalnictwo” i monografii „Наплавка. Материалы, технологии, математическое моделирование” („Napawanie. Materiały, technologie, modelowanie matematyczne”).