dr hab. inż. Eugeniusz Turyk

dr hab. inż. Eugeniusz Turyk

– profesor nadzwyczajny w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach; zastępca kierownika Zakładu Technologii Spawalniczych;