prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel

– kierownik Zakładu Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka licznych publikacji z dziedziny bibliotekoznawstwa, biblioterapii, ruchu wydawniczego oraz dydaktyki z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, w tym m.in. „Fabularyzowane opracowania historii Polski dla ludu w okresie romantyzmu” , „Polski ruch wydawniczy w Prusach Zachodnich 1848-1914. Próba syntezy”, „Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych z grup rodzinnych Al.-Anon (od teorii do działań praktycznych)”;