prof. dr hab. Bogna Drozdzowska

prof. dr hab. Bogna Drozdzowska

– lekarz patomorfolog, kierownik Zakładu Patomorfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; autorka ponad stu prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach dla studentów medycyny i stomatologii;