Bernard Drzyzga (1911-1994)

Bernard Drzyzga (1911-1994)

kapitan piechoty Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych; po ucieczce z oflagu w 1942 roku przeniesiony do Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych („Osa”, „Kosa”), która i zajmowała się zamachami na wysokich funkcjonariuszy niemieckiego aparatu bezpieczeństwa; dowódca wydzielonego w ramach oddziału zespołu „Zagra-Lin”, którego zadaniem było prowadzenie podobnych akcji na terenach niemieckich – komórka przeprowadziła szereg akcji, m.in. zamachy bombowe w Berlinie i Wrocławiu; po wojnie wysłany z misją na Zachód, mieszkał w Wielkiej Brytanii; autor monografii „Zagra-lin: Odwet-sabotaż-dywersja” (Londyn, 1986);