ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

– kapłan archidiecezji katowickiej, profesor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; autor kilkudziesięciu prac z zakresu liturgiki oraz teologii pastoralnej;