od 1874 roku

od 1874 roku

od 1874 roku

U początków…

Gdy w roku 1848 po raz pierwszy przedstawiono na zebraniu rady miejskiej zamysł utworzenia w Tarnowskich Górach szkoły średniej (nazywanej wówczas realną), plan ten mógł wydać się nazbyt ambitny.

Zrealizowane ambicje…

Neorenesansowa budowla z czerwonej cegły, skromnie, lecz elegancko ozdobiona elementami z czerwonej terakoty oraz pilastrami i gzymsami z żółtego materiału okładzinowego ...

Czasy i ludzie

Polskie gimnazjum w budynku funkcjonować zaczęło w 1922 roku. W roku 1925 szkoła przyjęła nową nazwę – Państwowe Gimnazjum Męskie im. Księcia Jana Opolskiego.

Na rzecz odnowy budynku

Stowarzyszenie na rzecz odnowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach zarejestrowane zostało 7 listopada 2007 roku. Powstało ono z inicjatywy absolwentów szkoły, byłych i obecnych jej pracowników, ich przyjaciół, ludzi kultury i nauki miasta i powiatu.

PIERWSZY PATRON – KSIĄŻĘ JAN II OPOLSKI

Jan II Dobry (ok.1460 – 1532) był ostatnim przedstawicielem opolsko-raciborskiej linii Piastów. Początkowo sprawował władzę wspólnie z młodszym bratem Mikołajem II.

OKOLICZNOŚCI ZMIANY PATRONA

Postać patrona szkoły księcia Jana II Opolskiego była dla władz partyjnych w oczywisty sposób niewygodna (z przyczyn - jak wtedy mówiono – „klasowych”).

OBECNY PATRON

Stanisław Staszic (1755-1826) – ksiądz, publicysta, mąż stanu, uczony, filantrop. Zgodnie z życzeniem matki został księdzem: kształcił się w Wałczu i Poznaniu, gdzie kończył seminarium duchowne.