PIERWSZY PATRON – KSIĄŻĘ JAN II OPOLSKI

PIERWSZY PATRON – KSIĄŻĘ JAN II OPOLSKI

Jan II Dobry (ok.1460 – 1532) był ostatnim przedstawicielem opolsko-raciborskiej linii Piastów. Początkowo sprawował władzę wspólnie z młodszym bratem Mikołajem II. Wkrótce bracia podzielili się władzą: Jan objął rządy w Opolu, Strzelcach i zastawionym książętom opolskim Brzegu, zaś Mikołaj w Niemodlinie. W ciągu długiego życia Jan II doprowadził niewielkie księstwo opolskie do znacznego rozwoju gospodarczego. Dokonywał zakupów nowych terytoriów na Górnym Śląsku a – dbając o gospodarczy rozwój swojego władztwa – wydawał liczne przywileje, z których największy rozgłos zyskał zawierający 72 artykuły Ordunek Górny z 16 listopada 1528 r. Wydany w Opolu dokument był przywilejem gwareckim mającym na celu rozwój górnictwa kruszcowego, które wydatnie zasilało skarb książęcy. Za przywileje dla miast i gwarków książę otrzymywał część zysków z kopalni. Wtedy również powstały Tarnowskie Góry, które dzięki temu przywilejowi stały się jednym z większych miast Górnego Śląska.

Więcej na:

Poczet Władców Polski I Rzeczpospolitej i Montes Tarnovicensis