Young People in European Forests

Young People in European Forests

Uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym zostali finalistami etapu krajowego IX edycji międzynarodowego konkursu YPEF – Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy. Celem konkursu jest promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.  Polska edycja tego konkursu organizowana jest przez SGGW w Warszawie. Zadania konkursowe wymagają od uczestników szerokiej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a dodatkową wartość stanowi fakt, że konkurs odbywa się w języku angielskim.