Śląska Gala „Perspektyw”

Śląska Gala „Perspektyw”

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (Jan Miodek, Jan Sapiński i Kacper Szajor) oraz wicedyrektor liceum pani Anna Włodek uczestniczyli 12 lutego 2020 roku w zorganizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach Gali Śląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

Wyróżniono podczas uroczystości 15. najlepszych szkół województwa. Spotkanie odbyło się na Politechnice Śląskiej, jednej z 10 polskich uczelni badawczych. – Cenimy ranking Perspektyw, gdyż sprzyja ambitnym założeniom edukacyjnym, naukowym i badawczym, podkreślał prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, gratulując zwycięzcom. Waldemar Siwiński,prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy podkreślił, że ranking, obejmujący – w ustalonej przez Kapitułę hierarchii – wyłącznie dobre licea i technika- ma na celu pomoc kandydatom w wyborze wymarzonej szkoły.