O transfuzjach i krwiodawstwie…

O transfuzjach i krwiodawstwie…

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach uczniowie klasy 3d o profilu biologiczno-chemicznym mieli okazje dowiedzieć się więcej o transfuzji krwi, o której wcześniej uczyli się na lekcjach. Działalność Centrum obejmuje przede wszystkim zaopatrywanie w krew i jej składniki ponad 140 szpitali i klinik województwa śląskiego. Codziennie wydaje do szpitalnych banków krwi od 200 do 250 litrów krwi. Prowadząc działalność przez 70 lat, Centrum pobrało krew od 5 milionów krwiodawców. W załączeniu przedstawiamy quiz dla osób pragnących sprawdzić bądź poszerzyć swoją wiedzę na temat oddawania krwi i procedur z tym związanych (na ostatnim zdjęciu przedstawiamy także poprawne odpowiedzi).